1.

ارزیابی اثرات پساب مزارع پرورش ماهی بر عاملهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه‌ی سیروان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 19-28
طیب ویسی؛ نصراله احمدی فرد؛ ناصر آق؛ مرتضی کمالی

2.

ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر کیفیت آب رودخانه جنگلی قلعه‌رودخان استان گیلان با استفاده از شاخص های زیستی

دوره 48، شماره 3، آبان 1401، صفحه 345-362
علی جهانی؛ مهسا ایماندار؛ امیر ستاری راد؛ جاوید ایمانپور نمین

3.

ارزیابی اثر پساب آبزی‌پروری بر جوامع ماکروبنتوز و کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شاخص BMWP

دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 43-54
رضوان حاتمی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی؛ محمودرضا همامی

4.

بررسی ساختار جوامع بزرگ بی‌مهرگان کفزی رودخانه‌ی سیروان (محدوده‌ی مزارع پرورش ماهی پالنگان)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 29-42
طیب ویسی؛ نصراله احمدی فرد؛ ناصر آق؛ مرتضی کمالی

5.

پاسخ بزرگ بیمهرگان کفزی رودخانه هراز به پساب مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگینکمان

دوره 64، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 163-175
مهدی نادری جلودار؛ اصغر عبدلی

6.

مدل‌سازی هیدرودینامیکی و شوری خلیج گرگان به‌منظور استخراج فاصلة اطمینان بین مزارع پرورش ماهی تحت بار آلودگی لحظه‌ای

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 505-517
آمنه یاری نسب؛ حمید طاهری شهر آئینی؛ حسن محمد خانی؛ طاهر پورصوفی؛ بهروز منصوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب