کلیدواژه‌ها = Kashan
تعداد مقالات: 16

1

Hazard Assessment of Desertification as a Result of Soil and Water Recourse Degradation in Kashan Region, Iran

دوره 19، شماره 1، بهار 2014، صفحه 45-55
Hassan Khosravi؛ Gholamreza Zehtabian؛ Hassan Ahmadi؛ Hossein Azarnivand

2

Investigation of soil physico-chemical properties in playa wetlands (Case study: Daryacheh-Namak

دوره 14، شماره 1، زمستان 2009، صفحه 1-14
Gh.R Zehtabian؛ m.k Kianian؛ a. Salehpour jam

3

Study of the Effect of Management Criterion on Desertification Control (Case Study: Kashan)

دوره 17، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 105-109
M.S. Ziaei؛ R. Masoudi؛ M. Ghodsi؛ H. Khosravi

4

ارزیابی بیابان‌زایی بر اساس دو معیار آب و اقلیم (مطالعۀ موردی: دشت کاشان)

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 711-723
ریحانه مسعودی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ شهرام خلیقی سیگارودی

5

ارزیابی شدت فرسایش بادی با بهره گیری از مدل IRIFR. E.A1 (بررسی موردی : ابوزیدآباد کاشان)

دوره 63، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 399-415
طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ غلامرضا زهتابیان؛ فریدون سرمدیان

6

بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ‌گی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ‌ گل‌محمدی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 767-783
غلامحسن موحد؛ نیما احمدی؛ احمد معینی

7

بررسی آلودگی به سستودها در گوشتخواران شهرستان کاشان

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383
محسن اربابی؛ عباس درودگر؛ دکتر حسین هوشیار؛ دکتر ایرج موبدی

8

بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان

دوره 55، شماره 4، زمستان 1379
سیما راستی؛ دکتر ایرج مؤبدی؛ روح ا... دهقانی؛ عباس درودگر

9

بیواستراتیگرافی فرامینیفرهای سازند قم بر اساس یافته های جدید در برش چینه شناسی طاقدیس نواب در جنوب شرق کاشان

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389
جهانبخش دانشیان؛ اسما آفتابی

10

پژوهشی درباره نسبت صحیح طبرسی

دوره 43، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 109-120
مصطفی معلمی

11

تحلیل تأثیر فاصله در میزان ادغام روستاهای الحاقی به شهر (مطالعه موردی: روستاهای الحاقی در شهر کاشان)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 123-152
قدیر فیروزنیا؛ سیدمهدی موسی کاظمی؛ اعظم صادقی طاهری

12

تحولات جغرافیایی و جمعیتی در منطقه کاشان

دوره 35، شماره 3، زمستان 1382
دکتر محسن شاطریان

13

تعیین شدت تخریب منابع آب در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زائی

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381
دکتر غلامرضا زهتابیان؛ رضا جعفری

14

تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زایی

دوره 55، شماره 2، تابستان 1381
غلامرضا زهتاییان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری

15

مقایسه ساختار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان در دوره قاجار

دوره 46، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 215-235
جواد قاضی؛ سید احمد رضا خضری؛ عبدالکریم عطارزاده

16

واسنجی مدل مدالوس به‌منظور ارائه یک مدل منطقه‌ای

دوره 60، شماره 6، زمستان 1387
غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسن خسرویContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.