1.

ارزیابی استفاده از الگوهای تـنظیم سازه‌های یک بازه‌ِیِ کانال در سایر سازه‌های آن

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 769-779
کاظم شاهوردی

2.

ارزیابی راندمان انتقال و تلفات آب در کانال‌های انتقال آب با پوشش ژئوممبران HDPE در شبکه‌های آبیاری زاینده رود، مغان و کرمان

دوره 48، شماره 4، آذر 1396، صفحه 725-735
رضا بهراملو؛ نادر عباسی؛ علیرضا مامن پوش؛ کرامت اخوان؛ حمید ریاحی

3.

الگوریتم‌های کنترل و کاربرد آن در کانال‌های شبکه آبیاری عقیلی: (1) مبانی، معیارها و طراحی

دوره 42، شماره 1، مهر 1390، صفحه 55-66
علی اصغر منتظر؛ سعید عیسی‌پور

4.

الگوریتم های کنترل و کاربرد آن در کانال های شبکه آبیاری عقیلی: (2) ارزیابی عملکرد

دوره 42، شماره 1، مهر 1390، صفحه 67-76
علی اصغر منتظر؛ سعید عیسی‌پور

5.

بررسی تاثیر تدقیق برآورد میزان تقاضای آب کشاورزی در عملکرد سیستم توزیع آب در شبکه‌های آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری رودشت اصفهان)

دوره 52، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1149-1161
حبیب کریمی اورگانی؛ مهدی هاشمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره

6.

تأثیر شوری آب منفذی و ماسه بادی بر مقاومت تک محوری و مدول الاستیسیته خاکهای رسی

دوره 51، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 641-658
سارا صمیم نیا؛ امیر ناصرین؛ مهدی دریایی؛ احمد جعفری؛ محمد رضا انصاری

7.

توسعه و آزمون مدل ریاضی سرریز لولایی خودکار با منطق PID

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 87-94
محمد جواد منعم؛ زینب حسین زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب