1.

تأثیر گذاری پیش فرض‌های کلامی در تفسیر(با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن)

دوره 43، شماره 1، بهار 1389، صفحه 31-51
مرتضی ایروانی؛ ابوالفضل علیشاهی؛ بی بی زینب حسینی

2.

دلالت تقدیم و تأخیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 91-109
محمد هادی مرادی؛ فاطمه کاظمی

3.

سیاق و اثر آن بر فهم و ترجمۀ قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 127-148
علی رضا محمد رضایی؛ فاطمه ناصری

4.

کارکرد سیاق در تفسیر روایی اهل بیت(ع)

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 153-172
علی راد؛ محمد خطیبی

5.

کارکرد سیاق در فهم آیات متشابه لفظی در محاورۀ خداوند و ابلیس

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-244
داود اسماعیلی؛ اکرم مختاری

6.

نقش سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-40
علی راد؛ فضل‌الله غلامعلی تبار


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.