1.

تأثیر کاربرد برون‌زای آسکوربیک اسید بر برخی از تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش (Origanum majorana L.) تحت تنش شوری

دوره 42، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 159-167
یحیی سلاحورزی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی؛ مرتضی علیرضایی

2.

دزیابی و امکان‌سنجی اصلاح زنبق ایرانی با استفاده از پرتو گاما

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-89
سمیه جزقاسمی؛ ولی ربیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب