1.

ارزیابی معیارهای پایداری روستایی شهرستان دنا براساس فرآیند ارتباطات: کاربرد تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 2، شماره 5، مرداد 1390، صفحه 63-92
مهدی نوری پور؛ منصور شاه ولی

2.

بررسی تأثیر رویکردهای جنسیتی بر دستیابی به توسعة پایدار در سکونت‌گاه‌های پیراشهری (مطالعة موردی روستاهای پیرامون کلان‌شهر کرج)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 441-467
علی اکبر عنابستانی؛ شکوفه معمل وند؛ مهدی جوانشیری

3.

تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 953-969
هادی قراگوزلو؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیز پور؛ حمید جلالیان

4.

تحلیل و ارزیابی سرمایۀ اجتماعی درون‌گروهی در راستای توسعۀ پایدار روستایی (منطقۀ مورد مطالعه: استان کرمان، شهرستان ریگان)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-23
مهدی قربانی؛ لیلا عوض‌پور؛ مرضیه سیرمی‌راد

5.

رویکرد سرزمینی به توسعة روستایی ایران (مروری سیستماتیک)

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 221-241
علی خدادادی؛ مهدی پورطاهری؛ مرتضی توکلی

6.

شناسایی معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 147-163
وحید بیگدلی راد؛ شهرام ملکی

7.

گردشگری غذا، فرصتی برای توسعة پایدار روستایی در ایران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 65-96
حسن ایزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب