1.

ارزیابی مقایسه‌ای الگوی رشد در سویه تجاری جوجه‌‌گوشتی، جوجه‌ بومی و کبوتر پرواری پرورشی در ایران

دوره 21، شماره 4، دی 1398، صفحه 441-450
علیرضا شه طلب؛ حامد احمدی؛ فرید شریعتمداری

2.

بررسی ارتباط ژنتیکی و فنوتیپی بین پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان

دوره 18، شماره 4، دی 1395، صفحه 687-696
سیده فاطمه حجتی؛ نوید قوی حسین زاده

3.

تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی

دوره 42، شماره 1، تیر 1390، صفحه 39-45
حمید بیگی؛ عباس پاکدی؛ محمد مرادی شهر بابک

4.

مقایسة مدل ریاضی گمپرتز و شبکة عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی دریافت‌کنندة عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 9-16
مریم میردریکوندی؛ عباس مسعودی؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.