1.

آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEs) دانش بنیان

دوره 1، شماره 1، آذر 1387
کامبیز طالبی؛ محمدرضا یکتا

2.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 163-182
آصف کریمی؛ روح الله رضایی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محسن انصاری

3.

تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 89-114
محمد رضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ ناهید محمدزاده پارچین

4.

چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 661-679
ریحانه گودرزی؛ سید رسول حسینی؛ سید کمال طبائیان

5.

شناسایی شاخص‌های خروجی عملکرد تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی براساس الگوی ترکیبیEFQM و AHP

دوره 5، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 85-104
هادی زارع؛ آیدین سلام‌زاده

6.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار در تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌ها (براساس مقایسه‌ی روش‌های پنج دانشگاه معتبر جهان)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 35-66
علی اصغر پور عزت؛ آرین قلی پور؛ سمیرا ندیر خانلو

7.

طراحی الگوی ریاضی تخصیص اعتبارات بنگاه‌های کوچک و زودبازده در بخش‌های عمده‌ی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمت‌ها)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 165-194
عادل آذر؛ فاطمه قیطاسی؛ مسعود ربیعه

8.

طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 145-164
هادی زارع؛ سیدرضا حجازی

9.

طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر برکارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 11-38
فتاح شریف زاده؛ سید مصطفی رضوی؛ شمس السادات زاهدی؛ رضا نجاری

10.

کاربست کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران به مثابه یک مساله

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 251-286
سید هادی مرجائی؛ مهتاب پورآتشی

11.

موانع تجاری‌سازی دانش درکارآفرینی دانشگاهی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 165-183
حکیمه حسنقلی‌پور؛ آرین قلی‌پور؛ طاهر روشندل اربطانی

12.

نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه‌ به سازمان کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 185-204
محمد قهرمانی؛ صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ عقیل ابوچناریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب