1.

برآورد تابع چگالی احتمال به روشهای هسته‌ای و B-اسپلاین

دوره 3، شماره 0، مرداد 1383
محسن محمدزاده؛ رضا صالحی

2.

بررسی و مقایسة همرفت گوشتۀ زمین با فرض‌های مختلف برای چشمه‌های گرمایشی درون زمین

دوره 41، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 301-312
رضا زین الدینی میمند؛ حسین جلال کمالی

3.

بررسی و نقد آراء دستورنویسان دربارة عناصر ساختمانی جملة شرطی در زبان عربی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 113-126
محمد پاشایی مهترلو؛ پرویز احمدزاده هوچ؛ محمد تاروردی نسب

4.

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه، هسته و مغز زردآلوی واریته قرمز شاهرود

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 127-263
سیدمهدی غائبی؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ محمدحسین کیانمهر

5.

تکنیک‌های روایی: رویکردی ساختارگرایانه به صنوبر و زن خفتۀ شهریار مندنی‌پور

دوره 20، شماره 2، مهر 1394، صفحه 317-338
پیام عباسی؛ علی سعیدی

6.

ساختارشکنی در صفت‌ها و ناگفته‌های پیرامون آن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-17
عبّاسعلی وفایی؛ احمد سبحانی درگاه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب