1.

بررسی توزیع تنش-کرنش دینامیکی سدهای خاکی درحالات مختلف VEGM

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 529-541
محمد داودی؛ آرش رزم‌خواه؛ علی جواهری

2.

بررسی رفتار سد تبارک آباد در دوران ساخت با استفاده از تحلیل‌های برگشتی (یادداشت فنی)

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389
علیرضا فریور؛ علی اصغر میرقاسمی؛ رضا مهین روستا

3.

بررسی شکست هیدرولیکی در هسته سدهای خاکی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389
سید امید خامسی؛ علی اصغر میرقاسمی

4.

تحلیل عددی رفتار یک سد خاکی با هسته مایل و مقایسه با رفتار سد با فرض هسته قائم

دوره 44، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 667-677
امیر حسین کاربر؛ عباس سروش

5.

کاربرد الگوریتم فراکاوشی SCE و مدل LINGO11 در بهینه سازی ابعاد سدهای خاکی (مطالعه موردی سد برزک)

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 233-242
حسام قدوسی؛ فهیمه وکیلی تنها؛ کاظم شاهوردی

6.

مطالعة آزمایشگاهی تأثیر تابع هدایت هیدرولیکی بر مدل‌سازی نشت از بدنة سدهای خاکی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 299-307
حجت احمدی؛ حسین رضایی؛ کامران زینالزاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.