1.

ارزیابی فرآیند لغزش در باغ‎های چای نواحی کوهستانی شرق گیلان

دوره 36، شماره 3، پاییز 1384
جلیل الدین سرور

2.

اهمیت ترمهای اینرسی در برآورد اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع در فرآیند روکش دهی از نوع آزاد سیالات غیر نیوتنی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1379
کیوان صادقی؛ محمد باقر قاسمیان امیری

3.

بررسی برخی از عوامل حرکت های توده ای مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان

دوره 55، شماره 4، زمستان 1381
حسن احمدی؛ شیرین محمدخان

4.

بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه

دوره 26، شماره 1، بهار 1379
محمدرضا سرکرده ای

5.

بررسی عوامل موثر در ایجاد حرکت های توده ای (لغزش ) مطالعه موردی : منطقه اردل استان چهارمحال بختیاری

دوره 54، شماره 4، تابستان 1380
حسن احمدی؛ علی طالبی اسفندرانی

6.

بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل

دوره 34، شماره 46، تابستان 1387
عادل کاظمی طالکویی؛ بهرام امیری؛ بهروز رسولی؛ محمد باقر رفعتی

7.

تجهیز تراکتور مسی فرگوسن (MF-285) به حسگرهای اندازه‌گیر فراسنجه های عملکردی تراکتور و ادوات جهت استفاده در کشاورزی دقیق

دوره 40، شماره 2، زمستان 1388
عباس همت؛ مجتبی نوری؛ محمدرضا اخوان صراف

8.

شبیه‌سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 75-85
محمدصادق معرفت؛ یاسر اسفندیار

9.

نقش فرآیندهای دینامیک بیرونی در مرفوژنز کوهستان تالش

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384
دکتر پوران طاهونی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.