1.

بازاندیشی طرح توسعه منطقه‌ای سلسله

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 29-50
مهدی طالب؛ عبدالمنان حقیقی مقدم

2.

به‌کارگیری تحلیل بازیگران در فرایند ساماندهی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی توسعة روستایی

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 895-915
قدیر فیروزنیا؛ بهروز قرنی آرانی

3.

تأثیر سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری دولت در کاهش اثرات بحران آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک(ناحیة بجستان در خراسان رضوی)

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 149-171
حسین کفاش؛ مصطفی طالشی؛ حسین رحیمی

4.

تحلیل انطباق مطالعات برنامه‌ریزی روستایی با چالش‌های مناطق روستایی در ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 246-261
سعید نصیری زارع؛ وحید ریاحی

5.

تحلیل عوامل موثر در مدیریت مشارکتی سیل در مناطق روستایی مطالعه موردی روستاهای سیل‌زده حوزه گرگانرود استان گلستان

دوره 1، شماره 2، دی 1389
عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ طاهره صادقلو؛ حمدالله سجاسی قیداری

6.

راهبردهای سازگاری روستایی در برابر مخاطرات خشکسالی (مطالعۀ موردی: روستای پشتنگ شهرستان روانسر)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 341-354
حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ عادل سلیمانی

7.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تشکیل دهنده معماری کیفیت محیطی در برنامه‌ریزی روستایی (مورد مطالعه: روستای شهریار، بخش فلارد، شهرستان لردگان)

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 368-381
کاظم رستمی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

8.

مشارکت مردمی و توسعه‌یافتگی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند

دوره 42، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 111-126
سیدحسن مطیئی لنگرودی؛ فاطمه سخایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب