1.

بررسی غزل های حافظ از منظر روانشناسی گشتالت

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-30
علیرضا مظفّری؛ عبداله طلوعی آذر؛ ناصر فرمانی

2.

تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های فلسفی آن

دوره 21، شماره 21، بهار 1384
مهرناز مولوی

3.

تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-36
حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی

4.

مقایسه انگاره‌های شهریاری در چند نگاره از شاهنامه عمادالکتاب از منظر رودلف آرنهایم

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-40
آمنه مافی تبار؛ فاطمه کاتب؛ منصور حسامی کرمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.