1.

بررسی غزل های حافظ از منظر روانشناسی گشتالت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-30
علیرضا مظفّری؛ عبداله طلوعی آذر؛ ناصر فرمانی

2.

تبیین شیوة طراحی نقوش کاشی های ستاره ای شکل کاشان در سدة 6تا 8هجری

دوره 27، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 83-92
سکینه خاتون محمودی؛ زهرا حسین آبادی

3.

تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های فلسفی آن

دوره 21، شماره 21، فروردین 1384
مهرناز مولوی

4.

تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 27-36
حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی

5.

مقایسه انگاره‌های شهریاری در چند نگاره از شاهنامه عمادالکتاب از منظر رودلف آرنهایم

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 31-40
آمنه مافی تبار؛ فاطمه کاتب؛ منصور حسامی کرمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب