1.

ارزیابی و مقایسه شاخص‌های کلیدی عملکرد توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی با استفاده ازSMAA و SMAA-S

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 273-302
محمدعلی شاه حسینی؛ سیده فروزان جواهری شلمانی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ علی رستمی

2.

بررسی اقتصادی – زیست محیطی حذف SO2/SO3 از واحد اسید سولفوریک در صنعت پتروشیمی

دوره 35، شماره 51، آبان 1388
فریده عتابی؛ آبتین عطایی؛ شبنم شفیع زاده

3.

بررسی تأثیر پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان شرکت پتروشیمی

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 121-139
حسین وظیفه دوست؛ محمد حسین حاجلو؛ فریده نظرپور

4.

بررسی عوامل مداخله‌گر زندگی‌نامه‌ای در خود‌ارزیابی (مورد مطالعه: مدل تعالی پایدار (H3SE) در صنایع پتروشیمی کشور)

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 561-574
احمد رضا قاسمی؛ آصف کریمی

5.

شناسایی عوامل اثرگذار برانتخاب راهبردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه صنعت پتروشیمی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 27-46
محمدرضا میگون‌پوری؛ بهشاد احمدی

6.

مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 405-424
علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت

7.

مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381

دوره 43، شماره 3، اسفند 1387
سعید راسخی؛ المیرا ذبیحی لهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب