1.

-

دوره 3، شماره 0، اردیبهشت 1381
Ebrahim Ghasemi-Nejad

2.

Appendix 1 List of fossils, described as new by Senowbari-Daryan et al. from the Permian and Mesozoic of Iran

دوره 6، شماره 1، خرداد 2016، صفحه 149-167
Baba Senowbari-Daryan

3.

Benthic foraminiferal and calcareous algal biostratigraphy of the Fahliyan Formation in oil well no. X1, Dorood Oilfield, Persian Gulf

دوره 8، شماره 2، مهر 2018، صفحه 319-329
Leila Rostami؛ Seyed Hamid Vaziri؛ Davood Jahani؛ Ali Solgi؛ Morteza Taherpour Khalil Abad؛ Ivana Carević؛ Ahmad Yahyaei

4.

Coastal foraminifera from the Iranian coast of Makran, Oman Sea (Chabahar Bay to Gawater Bay) as an indicator of tsunamis

دوره 9، شماره 1، فروردین 2019، صفحه 43-63
Seyed Hamid Vaziri؛ Eduard G. Reinhart؛ Jessica E. Pilarczyk

5.

Distribution and Paleoecology of the Middle Jurassic Foraminifera from Eastern Alborz (Goznawwi section)

دوره 7، شماره 2، مهر 2017، صفحه 219-236
Tayebe Farahani؛ Mehdi Yazdi؛ Mahmoud Reza Majidifard

6.

Lithostratigraphy and Microbiostratigraphy of the Ruteh Formation in Northwest of Khur, Central Alborz, Iran

دوره 21، شماره 3، آذر 2010
M Mahdavi

7.

Microfacies Analysis and its Implications for Depositional Environment of Margala Hill Limestone from Khaira Gali Road Section, North Eastern Hazara, Pakistan

دوره 11، شماره 2، بهمن 2021، صفحه 263-274
Ghulam Akbar؛ Muhammad Armaghan Faisal Miraj؛ Naveed Ahsan؛ Abid Ali؛ Rana Faizan Saleem؛ Shahzaib Murtaza

8.

Urgonian Type Microfossils of the Dariyan Formation, from Southwest of Iran (Northeast of Shiraz)

دوره 28، شماره 3، مهر 2017، صفحه 255-265
M. Yavari؛ M. Yazdi؛ H. Ghalavand؛ M. H. Adabi

9.

بیواستراتیگرافی فرامینیفرهای سازند قم بر اساس یافته های جدید در برش چینه شناسی طاقدیس نواب در جنوب شرق کاشان

دوره 35، شماره 4، آبان 1389
جهانبخش دانشیان؛ اسما آفتابی

10.

بیواستراتیگرافی نهشته های مرز سازندهای گورپی وتاربور در نواحی بروجن و سمیرم

دوره 1، شماره 0، مرداد 1384
مرتضی طبائی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبدالمجید رشیدی

11.

تعیین عمق دیرینه‌ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک

دوره 34، شماره 4، شهریور 1387
میثم همتی‌نسب؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ بهروز درویش‌زاده

12.

لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی نهشته های پرمین دربرش مارسلان، سنگرود، (البرز غربی)

دوره 1، شماره 0، مرداد 1384
فرشته سجادی؛ حسین پرتوآذر؛ نوشین مهربانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب