1.

-

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1379
Hossain Rahimpour-Bonab؛ Yvonne Bone

2.

Carbon and Oxygen Isotopic Systematics in Calcite and Dolomite from the Sangan Iron Skarn Deposit, Northeastern Iran

دوره 21، شماره 3، آذر 2010
M Boomeri

3.

Characterization of the Bazman geothermal field, the southeast of Iran

دوره 10، شماره 2، بهمن 2020، صفحه 405-418
Farkhondeh Askari Malekabad؛ Reza Jahanshahi؛ Rahim Bagheri

4.

Hydrochemistry and Stable Isotopes Characteristics of Groundwater in an Urban Aquifer, Southwest of Iran

دوره 11، شماره 1، فروردین 2021، صفحه 81-100
Hassan Daneshian؛ Nasrollaha Kalantari؛ Farshad Alijani

5.

Hydrochemistry and stable isotopes study of the precipitation at Haraz Basin, north of Iran

دوره 10، شماره 1، فروردین 2020، صفحه 23-39
Abdollah Shamsi؛ Gholam Karami؛ Azizolah Taheri؛ Daniel Hunkeler

6.

ایزوتوپ های پایدار و تغییرات پالئواکولوژیک در سطوح ژئومرفیک شرق اصفهان

دوره 36، شماره 1، دی 1389
امید بیات؛ حسین خادمی؛ حمید رضا کریم زاده

7.

تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات کربناته کرتاسه فوقانی در شمال شرق بجستان

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388
اسدالله محبوبی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.