1.

تحلیل تطبیقی‌ـ‌تاریخی موانع توسعۀ نهادهای سیاسی مشارکتی در ایران: بررسی دوران انقلاب مشروطه و ملی‌گرایی

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 201-239
محمدحسین پناهی؛ نیما شجاعی باغینی

2.

تحلیل جامعه‌شناختی عدم تثبیت دموکراسی در ایران با تأکید بر رویکرد نخبه‌گرایی (1385-1284)

دوره 18، شماره 38، شهریور 1390، صفحه 1-30
محسن کوشافر؛ علی ساعی

3.

رویکرد ارگانیک در ایدئالیسم آلمانی به مثابه شرط امکان علم اجتماعی پوزیتیویستی در اندیشه دورکیم

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 241-272
سیدحمید طالب زاده؛ حسن مهرنیا؛ سیدسعید موسوی اصل

4.

سازمان های منطقه ای و دموکراتیزاسیون

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
سید داود آقایی؛ حسن احمدیان

5.

ماهیت سیاسی دولت پهلوی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 331-334
سید محمد موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب