1.

بومی گرایی در عصر جهانی شدن ها

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 205-224
محمد تقی قزلسفلی

2.

جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
سید احمد موثقی

3.

خوانش پسا استعماری همسایه ها در پرتو نظرات اسپیواک

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 337-352
رضا البرزی اوانکی؛ فاطمه حیدری

4.

ژانر خلقیات: نگاهی تحلیلی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 257-278
سید مرتضی مردیها


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب