1.

بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعۀ تطبیقی در فقه اسلامی و کامن‌لا

دوره 16، شماره 3، مهر 1399، صفحه 379-402
علی محمد یثربی قمی؛ پوریا شیرخانی

2.

بررسی سیاست های محلی مسکن در ایران و انگلیس

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383
دکتر غلامحسین مجتهدزاده

3.

بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 99-111
علیرضا کرباسی؛ بنفشه یزدان خواه؛ سید حسین محمدزاده

4.

بررسی نگرش صوفیان ایران و هند به زمین و زمین داری به عنوان یکی از منابع درآمد خانقاه در سده های 7-9 ( مطالعه موردی: طریقت‌های چشتیه، کبرویه، کازرونیه و سهروردیه)

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 44-62
معصومه هادی؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب؛ مجتبی گراوند

5.

تجزیه وتحلیل اقلیمی شوادون ها درخانه های دزفول

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
مهندس محسن بینا

6.

رویکرد حق به شهر و تغییرات کاربری زمین شهری راهی به سوی شهر پایدار و عادلانه (مطالعه موردی:کلانشهر تهران)

دوره 56، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 135-148
کاظم برهانی؛ شیوا اسمعیلی

7.

طرحی نو در طبقه بندی علوم

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر غلامرضا فدایی عراقی

8.

نگرش جغرافیدانان مسلمان سده های میانه درباره ی جهان

دوره 152، شماره 0، دی 1378
دکتر احمد پور احمد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب