1.

بررسی رابطة‏‏ متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی ایران (مطالعة موردی: شهرستان‏ های استان سیستان و بلوچستان)

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1143-1163
نادر زالی؛ صفورا حیدری؛ سامان ابی زاده

2.

برساخت اجتماعی پدیدة کولبری در مناطق مرزی غرب ایران (واکاوی زیست‏ جهان انتقادی کنشگران محلی در شهرستان بانه)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 153-185
موسی عنبری؛ سیروان عبده زاده

3.

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان

دوره 65، شماره 65، آذر 1387
زهرا احمدی پور؛ محمد رضا حافظ نیا؛ علی محمد پور

4.

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان

دوره 41، شماره 65، آذر 1387
زهرا احمدی پور؛ محمد ‌رضا حافظ‌نیا؛ علی محمدپور

5.

تحلیل سیاست‌های آمایش سرزمینی ایران و ترکیه در مناطق مرزی همجوار

دوره 42، شماره 69، دی 1388، صفحه 17-27
زهرا پیشگاهی فرد؛ ناصر سلطانی خلیفانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.