1.

تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
علیرضا محمد زاده وارقانی

2.

حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 225-251
حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی

3.

سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئلة تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 655-675
زهرا شاکری

4.

ماهیت حق مؤلف در نظام‏های حقوق نوشته

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 777-795
حسن قاسمی؛ مسعود البرزی ورکی؛ اصغر عربیان

5.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

6.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

7.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

8.

نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده‌ طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 65-87
زهرا شاکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب