1.

بررسی آزمایشگاهی اثر طول آبشکن توری‌سنگی بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال با بستر متحرک

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 891-905
زینب بادپا؛ زهره حیدری؛ مجید فضلی

2.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و شیب تاج سرریزهای مستغرق بر الگوی جریان در قوس 90 درجه

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 505-516
لیلا مهردار؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی

3.

بررسی آزمایشگاهی عملکرد آبشکن باز و بسته بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال با بستر فرسایش‌پذیر

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2555-2569
مجید فضلی؛ سحر انصاری؛ زینب بادپا؛ صدیقه پزین

4.

بررسی اثر عمق نسبی بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانرودی

دوره 51، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2111-2124
حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی

5.

بررسی الگوی جریان در خلیج گرگان با در نظر گرفتن تغییرات تراز سطح آب دریای خزر با استفاده از مدل عددی

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 361-378
عبداله جعفری؛ محمدحسین نیک سخن؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی

6.

بررسی عددی تأثیر شکل مقطع کانال اصلی بر دینامیک جریان در تلاقی رودخانه‌ها

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1477-1490
نوید پرچمی؛ محمد همتی؛ نگین میرمرسلی

7.

تأثیر شرایط مختلف هیدرولیکی بر جریان هایپریک در اطراف سازۀ‏ سرریز گابیونی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 15-33
مهرداد پورحسین قادی؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی

8.

تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوق نیم‌دایره‌ای بر میزان عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون تکیه‌گاه پل

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 77-91
حامد شهسواری؛ سبحان مرادی؛ سعید رضا خداشناس

9.

مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
طاهر یوسفی امیری؛ جعفر صادق مقدس

10.

مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس 90

دوره 44، شماره 2، تیر 1389
محمد واقفی؛ مسعود قدسیان

11.

مطالعه آزمایشگاهی شاخص سرعت (نسبت سرعت متوسط به سرعت سطحی) و الگوهای سطحی جریان فوق‌بحرانی روی شیب تند با استفاده از LSPIV

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 363-377
فرهاد اکبرپور؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جوزف اشنایدر؛ احمد فتحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب