1.

ابعاد شکاف جنسیتی و میزان تحقق کاهش آن در برنامه سوم توسعه

دوره 5، شماره 2، آبان 1386
سهیلا صادقی فسایی؛ سمیرا کلهر

2.

استخراج قاعده عمومی در مسأله تقصیر و مصادیق بیمۀ اجباری

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 573-590
محسن صادقی؛ ندا خوان زاده

3.

بررسی رضامندی مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران بزرگ

دوره 15، شماره 2، شهریور 1387
میثم موسایی؛ لقمان شوقی

4.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان تأمین اجتماعی در برقراری مستمری بازنشستگی (مطالعة موردی: بیمه‏شدگان سازمان تأمین اجتماعی شعبة یک قم)

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 299-323
روح اله ملامحمدی؛ محمدرضا مستوفی

5.

تأثیر مداخلات دولت در صندوق‏های بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1147-1164
راحله سادات حسینی؛ محمد جواد جاوید؛ سید محمد حسینی؛ بابک درویشی

6.

تأسیس سیاست‌های تأمین اجتماعی در ایران (1285-1320)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 125-150
مجید وحید؛ امیر لطفی

7.

تأمین اجتماعی در عهدنامة مالک اشتر

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 609-628
محمد هادی کاویانی

8.

تحلیل حقوقی نظام حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی در اتحادیة اروپا

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1697-1716
آیدین باقری؛ محمدرضا مجتهدی

9.

تعهد بین‌المللی دولت‌ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشۀ جان رالز

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 227-241
آزاده السادات طاهری؛ مجید مظلوم

10.

طراحی مدل ارائه آموزش‌های مجازی در سازمان تأمین اجتماعی ایران بر اساس تحلیل داده‌بنیاد

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 533-560
عباس منوریان؛ علی اکبر پیوسته؛ سید حبیب احتشامی دیزجی

11.

عوامل برسازندة بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران از نگاه ذی‌نفعان (با تمرکز بر سازمان تأمین اجتماعی)

دوره 14، شماره 1، آبان 1402، صفحه 203-232
مونا خورشیدی؛ وحید میره بیگی

12.

قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی)

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
حسن بادینی

13.

کارکردها و پیامدهای نذر در جامعه روستایی (بررسی موردی روستاهای شهرستان فومن ـ استان گیلان)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 69-86
حمید پارسانیا؛ مهرداد توکلی راد

14.

مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 19-36
حسن بادینی؛ هادی شعبانی کندسری؛ سجاد رادپرور

15.

مسائل جنسیتی در تأمین و حمایت اجتماعی

دوره 1، شماره 4، شهریور 1381
رؤیا رحمانزادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب