1.

آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 41-53
حمیدرضا ملک‌ محمدی؛ احمد دهقانی

2.

بررسی تاثیر خانواده، دوستان و محله بر مصرف مواد مخدر

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389
ایرج فیضی؛ یحیی علی بابایی؛ محمد مهدی رحمتی

3.

تحلیل کیفرشناختی تبعیض در فرایند کیفردهی ناظر بر جرایم مواد مخدر اتباع بیگانه؛ مطالعۀ تطبیقی

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 321-353
ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها؛ محمد جعفر حبیب زاده

4.

تحلیل کیفرشناختی تبعیض طبقاتی در تعیین و اجرای کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر؛ مطالعۀ تطبیقی

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 965-1000
ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها؛ محمد جعفر حبیب زاده

5.

تحولات تقنینی و قضایی ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در کشورهای اونگاس

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 401-421
فاطمه بینازاده؛ لیلا رئیسی

6.

حاشیه‎نشینی و نقش آن در بروز و گسترش مواد مخدر و اعتیاد (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 46، شماره 3، مهر 1393، صفحه 603-614
یوسف درویشی

7.

حبس‌گرایی و تشدید مشکلات زندان‌ها در آیینه «تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»

دوره 52، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 48-25
جواد ریاحی

8.

رابطۀ مجازات جرم قاچاق مسلحانۀ مواد مخدر و روان‌گردان با مؤلفۀ میزان آسیب‌های اجتماعی امنیت اجتماعی از منظر قضات دادگستری (مطالعۀ موردی: قضات دادگستری استان تهران)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 249-272
سید مرتضی حسینی؛ سید محمد حسینی؛ عبدالوحید زاهدی

9.

عوامل اجتماعی موثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلی در بین دانشجویان

دوره 31، شماره 1، دی 1386
سیدحسین سراج‏زاده؛ ایرج فیضی

10.

« لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر در رسیدگی های کیفری »

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 197-214
عباس زراعت؛ مجید صفری

11.

مطالعه کیفی تجربه‌زیسته اعتیاد به ماری‌جوآنا در میان دانشجویان شهر تهران

دوره 9، شماره 2، آذر 1397، صفحه 237-258
میثم فرخی؛ امین شهبازی

12.

معیارهای ناظر بر شناسایی مفسدفی الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر

دوره 48، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 209-225
محسن برهانی؛ رسول احمدزاده

13.

مقایسه ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی و ابراز رضایت از همسر در زنان شوهر معتاد و زنان شوهر سالم

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389
رؤیا نوری؛ حسن رفیعی؛ مهدی اکبریان؛ هومان نارنجی ها

14.

واکاوی معنایی سیر زندگی زنان تحت درمان متادون (از آغاز تا رهایی)

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 649-675
مهسا لاریجانی؛ زهرا میرحسینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب