1.

ارتباط غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت‌ها

دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 40-63
شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

2.

تأثیر قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری سودآوری و راهبری شرکتی

دوره 30، شماره 4، 1402، صفحه 725-746
حسن فتاحی نافچی؛ محمد جودکی؛ زینب منصوریان

3.

قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت: آزمون تجربی نظریه تورنمنت

دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 96-112
یاسر رضائی پیته‌نوئی؛ محمد غلامرضاپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب