1.

بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس انگیزۀ ورزشی (SMS-6) در جامعۀ دانشجویان

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 255-270
میلاد اسماعیلی؛ رسول حمایت طلب؛ کامبیز کامکاری

2.

پیش‌بینی مشارکت روانشناختی دانش‌آموزان به ورزش از طریق سبک رهبری دبیران ورزش: نقش میانجی رضایت و انگیزه ورزشی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 331-308
ایرج نجارزاده هاچه‌سو؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب