1.

-

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1382
M.T. Taghizadeh؛ Sh. Ghaffari

2.

Adsorption of Copper (II) Ions from Aqueous Solution onto Activated Carbon Prepared from Cane Papyrus

دوره 4، شماره 4، دی 2018، صفحه 649-662
M. J. Alatabe

3.

Bioleaching and Kinetic Investigation of WPCBs by A. Ferrooxidans, A. Thiooxidans and their Mixtures

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 81-91
Melika Mostafavi؛ S. M. J. Mirazimi؛ Fereshteh Rashchi؛ F. Faraji؛ Navid Mostoufi

4.

Evaluating the Effect of Thermal Activation on Separation Process of Insoluble Fraction of Gasoline using Red Mud

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 49-57
Hajar Ghasemian Gorji؛ Behnaz Dahrazma

5.

Leaching Procedure and Kinetic Studies of Cobalt in Cathode Materials from Spent Lithium Ion Batteries using Organic Citric acid as Leachant

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 2016، صفحه 159-168
Y. Zheng؛ H. L. Long؛ L. Zhou؛ Z. S. Wu؛ X. Zhou؛ L. You؛ Y. Yang؛ J. W. Liu

6.

Managing post-operative complications in a patient with excessive ankle stiffness: A case study addressing gait biomechanics and EMG

دوره 15، شماره 2، مهر 2023، صفحه 145-158
Fateme Khorramroo؛ Seyed Hamed Mousavi؛ Hooman Minoonejad؛ Masoud Sorkhabi

7.

Modelling and optimization: Isomerization reaction rate using response surface methodology with two kinetic model over bi-porous catalysts

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402
Nastaran Parsafard

8.

Ozonation of Procion Blue Reactive Dye and its Kinetics Study

دوره 8، شماره 2، تیر 2022، صفحه 529-541
Rahul M Bhad؛ Arijit Das؛ Shyam M. Kodape

9.

Potential of Lemna minor in Ni and Cr removal from aqueous solution

دوره 1، شماره 4، دی 2015، صفحه 373-385
Chandrima Goswami؛ Arunabha Majumder

10.

Proposing a seven-parameter kinetics model for predicting cerussite flotation recovery

دوره 54، شماره 1، شهریور 2020، صفحه 1-13
Mohammad Karamoozian؛ Maboud Asgari Mehrabadi

11.

Removal of Iron from Aqueous Solution by using Typha australis Leaves as Low Cost Adsorbent

دوره 8، شماره 2، تیر 2022، صفحه 397-406
Fatimetou Mohamed N’Dah؛ Mohamed Sid’Ahmed Kankou؛ Mohamed Abdallahi Bollahi؛ Abdoulaye Demba N’diaye

12.

Removal of Methyl Orange Dye from Aqueous Solution by a Low-Cost Activated Carbon Prepared from Mahagoni (Swietenia mahagoni) Bark

دوره 6، شماره 1، فروردین 2020، صفحه 171-184
G. C. Ghosh؛ T. K. Chakraborty؛ S. Zaman؛ M. N. Nahar؛ A. H. M. E. Kabir

13.

Removal of Vat Green 3 Dye from Aqua Solution using Chemical Coagulants and Okra Pods as Natural Coagulant by Coagulation-Flocculation Process

دوره 9، شماره 4، دی 2023، صفحه 1638-1652
Tamara Kawther Hussein

14.

The Influence of Cereal Dextrin on the Conversion and Hydrate Volume Fraction of Methane Hydrate

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402
Abolfazl Mohammadi

15.

Use of Eggshell as a Low-Cost Alternative Adsorbent for Elimination of Fluoride from Groundwater

دوره 9، شماره 1، فروردین 2023، صفحه 39-55
Zakaria Assami؛ Amar Messaitfa

16.

اثر ماده آلی بر سینتیک تثبیت فسفر در چند خاک مختلف

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 567-577
مصطفی شیرمردی؛ حسن توفیقی

17.

ارزیابی توانایی بیوچار نی اصلاح شده با کلرید آهن در جذب نیترات از محلول آبی

دوره 51، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2853-2864
شیلا خواجوی شجاعی؛ عبدالامیر معزی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ مهدی تقوی زاهد کلائی

18.

بررسی سینتیک خرما (واریته برحی) و برخی خصوصیات فیزیکی آن در طی خشک کردن (اندازه گیری و مدل‌سازی)

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
سیما چراغی دهدزی؛ ناصر همدمی

19.

بررسی مدل های همدمای جذب و مدل‌های سینتیکی در حذف کادمیوم از آبهای آلوده توسط رس، زغال زیستی و کمپلکس آنها

دوره 53، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 485-500
سروش سلیمانیان؛ زهرا گنجی نوروزی؛ وجیهه درستکار؛ محمدهادی موحدنژاد؛ ماشالله رضاکاظمی

20.

سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در خاکها با استفاده از روش تترافنیل بران سدیم

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
کریم شهبازی؛ کامبیز بازرگان

21.

سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم

دوره 43، شماره 2، تیر 1388
S.K. Sadrnezhaad؛ فاطمه عسجدی

22.

کارایی نانو ذرات ضایعات زغال‌سنگ اصلاح‌شده‌ با کلرید آهن در جذب فسفر از محلول‌های آبی

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1667-1679
سمیه حسین پور؛ مجید حجازی مهریزی؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ محمدهادی فرپور

23.

مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
رحمت ستوده قره باغ؛ لیلا نیک نام؛ نوید مستوفی

24.

مقایسه معادلات سینتیکی برای توصیف آزادشدن آهن از برخی خاکهای آهکی

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388
مجتبی بارانی مطلق؛ حسن توفیقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب