1.

اعطای مهلت برای اجرای تعهد از جانب خریدار یا فروشنده (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران)

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-18
فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حمید ابهری؛ حمیدرضا عباسی منش

2.

بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 387-404
عبدالجبار زرگوش نسب

3.

بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 53-73
عباس کریمی؛ أسماء موسوی

4.

ضَمان دَرَک

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
احمد باقری؛ محمد حسن جوادی

5.

ضمان معاوضی در حقوق اسلام و ایران و مقایسة آن با نظریۀ علت ‏در حقوق فرانسه

دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 693-713
اعظم حیدری سورشجانی؛ احمد دیلمی؛ سید مهدی دادمرزی

6.

غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع

دوره 13، شماره 2، مهر 1395، صفحه 297-315
محمدرضا امیرمحمدی

7.

مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تیر 1386
دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب