1.

بررسی اثر پارامترهای پتروفیزیکی بر سرعت انتشار امواج تراکمی دریکی از مخازن کربناته جنوب ایران

دوره 1، شماره 0، مرداد 1382
عزت ا.. کاظم زاده؛ مجید نبی بیدهندی؛ سید صالح هندی

2.

تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386
وحید توکلی؛ عبدالحسین امینی

3.

چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)

دوره 36، شماره 1، دی 1389
علی نظافت؛ محمد وحیدی نیا؛ علیرضا عاشوری

4.

زیست‌چینه‌نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در شرق دوگنبدان بر اساس روزنداران

دوره 35، شماره 3، آبان 1389
عزیزاله طاهری؛ حسین وزیری مقدم

5.

وارون‌سازی دو و سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور اکتشاف ساختارهای هیدروکربنی در میدان نفتی سه‌قنات، جنوب‌غربی ایران

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 575-586
بهروز اسکوئی؛ عیسی منصوری؛ لاوست پدرسن؛ رحمان جواهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب