1.

آمایش دفاعی روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: روستاهای مرزی شهرستان پیرانشهر)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 20-37
محمد حسن نامی

2.

ارزیابی تناسب اراضی در بستر تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: کشت کلزا در استان آذربایجان‌غربی)

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 563-582
رشید سعیدآبادی؛ محمدسعید نجفی؛ شعیب آب خرابات

3.

ارزیابی روند پارامترهای اقلیمی مؤثر بر تولید بادام در استان آذربایجان غربی

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 253-269
الهه عسگری؛ غلام عباس فلاح قالهری؛ جواد جمال آبادی

4.

بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر مشخصه‌های کمی بذر بنه در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه کلاه‌نوکان در استان آذر بایجان‌غربی)

دوره 74، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 457-467
قدرت رحیم زاده؛ علی نجفی فر؛ رحیم میرزایی ملااحمد

5.

بررسی ترکیب های اسانس گونه‌های جنس Artemisia L. در استان آذربایجان غربی

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
کاظم ساعدی؛ حسین آذرنیوند؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد جعفری

6.

بررسی تغییرات فصلی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون و تغییرات پاتولوژیک قلب و ماهیچه های اسکلتی در گوسفندان آذربایجان غربی

دوره 59، شماره 3، آبان 1383
دکتر محمد نوری؛ دکتر سیامک عصری

7.

بررسی میزان خودکشی در سطح استان آذربایجان غربی بین سال های 1377 و 1378 و دستیابی به برخی از متغیر های اثر گذار بر آن

دوره 32، شماره 1، تیر 1381
مرضیه عارفی

8.

تحلیل جامعه‌شناختی گونه‌های مدگرایی در میان شهروندان استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 763-789
افشار کبیری؛ ایوب منوچهری؛ رسول بابازاده

9.

تحلیل مخاطره یخبندان و سرمازدگی محصولات باغی آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 365-378
سعید بازگیر؛ حسین محمدی؛ لیلا شریفی؛ نوشین سلیمانی

10.

تحلیلی بر مهاجرفرستی شهرستان ها به مرکز استان؛ علل و روند ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 133-150
علیرضا احمدی؛ علی ساوری

11.

تدوین سناریوهای عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از سناریو ویزارد

دوره 4، شماره 3، آبان 1396، صفحه 49-62
میر نجف موسوی؛ اسحاق جلالیان؛ فاطمه سادات کهکی

12.

تنوع زیستی و عوامل محیطی موثر بر پراکنش سخت پوستان برکه های بهاری: مطالعه موردی رشکان ارومیه

دوره 73، شماره 2، تیر 1399، صفحه 241-254
شیما والی زاده؛ بهروز آتشبار؛ احمد ایمانی

13.

مدل مناسب توزیع فراوانی تنوع گونه‌ای در سه شدت چرایی متفاوت در مراتع دیزج بطچی آذربایجان غربی

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 103-115
جواد معتمدی (ترکان)؛ اسماعیل شیدای کرکجسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب