1.

تجزیه‌وتحلیل انگیزه‌های مشارکت در بازاریابی خیرخواهانه با تأکید بر فعالان ورزش زورخانه‌ای: رویکرد ترکیبی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 703-722
عظیم زارعی؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری

2.

تحلیل توزیع منابع قدرت سیاسی در ایران با رویکرد نظری شبکه‌محور (مطالعه موردی اعضای دولت موقت تا دولت دوازدهم)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 69-102
علی ساعی

3.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی با استفاده از رویکرد ترکیبی در شهرستان سراب

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 158-169
قاسم زارعی؛ حامد طریقت مهربانی

4.

کاربرد داده‌های ماهواره‌ای در برآورد نیاز آب زیست محیطی تالاب ها در مناطق باداده‌های محدود (مطالعۀ: موردی تالاب کانی برازان)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 109-125
سمیه سیما؛ کوروش کاووسی؛ بهداد ساعد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب