1.

بررسی تطبیقی احکام زندان در قرآن و سنت (جاسوسان و اشرار)

دوره 2، شماره 4، مرداد 1385
سهراب مروتی؛ عبدالجبار زرگوش نسب

2.

تأملی در مفهوم مماطلۀ مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 939-968
سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ احسان شهسوار

3.

تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-18
حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری

4.

زندان‌زدایی در ایران به مثابه یک سیاست: تحولات و چارچوب نظری

دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 107-121
اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی

5.

مقایسة اثر شدت و قطعیت حبس بر بازدارندگی آن

دوره 2، شماره 2 و 3، خرداد 1394، صفحه 1-17
محمد آشوری؛ مهدی صبوری پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب