1.

اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
کاظم پوستینی؛ حمید نجفی نژاد

2.

اثر محلول‎پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگ چغندرقند در شرایط تنش کمبود آب

دوره 41، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 731-740
ایمان نادعلی؛ فرزاد پاک نژاد؛ فواد مرادی؛ محمد نصری؛ علیرضا پازوکی

3.

ارزیابی انواع کارآیی محصولات پنبه و چغندرقند در ایران: با استفاده از روش تحلیلی داده های فراگیر (پوششی)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 57-67
سعید یزدانى؛ اسماعیل پیش بهار

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های چغندر قند برای صفات زراعی و کیفیت محصول

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381
اباذر رجبی؛ محمد مقدم؛ فرخ رحیمزاده خویی؛ محمود مصباح؛ دبیح اله رنجی

5.

ارزیابی کارایی تولید چغندرقند با برآورد تابع تولید مرزی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 101-114
علی محمد کیمیاگری؛ آرمان تیموری

6.

ارزیابی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 129-137
سید باقر محمودی؛ حمید شریفی؛ شهرام خدادادی

7.

ارزیابی وجین کن های مختلف در کنترل علف‌های هرز مزارع چغندرقند

دوره 10، شماره 2، مهر 1387، صفحه 91-98
محمود صفری؛ حسین نجفی

8.

بررسی اثر سیاست قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بر ارزش اقتصادی آب (مطالعۀ موردی: زراعت چغندرقند در شهرستان نیشابور)

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 609-621
وحیده انصاری؛ حسن میرزایی

9.

بررسی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به خشکی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
مسعود پرویزی آلمانی؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی

10.

بهبود برآورد عملکرد محصول در مدل شبیه‌سازی SWAP با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 379-388
علیرضا بادیه نشین؛ حمیده نوری؛ مجید وظیفه‌دوست

11.

پیش بینی رویش علف‌هرز خاک‌شیر (Descurania sophia) وسلمه‌تره (Chenopodium album) با مدل‌های دمایی

دوره 43، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 11-18
مریم اکرمی وشته؛ سعید وزان؛ مصطفی اویسی؛ محمد عبداللهیان نوقابی

12.

تأثیر رژیم رطوبتی بر شاخص‌های رشد و عملکرد‌ کمی و کیفی چغندرقند

دوره 41، شماره 2، مرداد 1389
علی ماهرخ؛ محمدرضا خواجه‌پور

13.

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیکی و کیفی در چغندرقند

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 11-24
حمید نوشاد؛ سمر خیامیم

14.

تأثیر سن و تاریخ انتقال نشا بر ویژگی‌های کمی و کیفی چغندرقند

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 291-301
عباس لطفی کیوانلو؛ محمد آرمین

15.

تأثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 789-800
سیمین فرجی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ علی عباسی سورکی

16.

تحلیل روند و ماهیت تغییر تکنولوژی تولید چغندرقند در ایران

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 69-77
سیده شادی حسینی؛ قادر دشتی

17.

خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
محمود اخوت؛ صادق جلالی؛ غلامحسین مصاحبی؛ شیرین قربانی

18.

شناسایی فامیل‏های دیپلوئیدگرده‏افشان (S1) برای اصلاح هیبرید‏های متحمل به شوری در چغندرقند

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 59-72
زهرا عباسی؛ محمد مهدی مجیدی؛ احمد ارزانی؛ اباذر رجبی‌؛ محمدرضا جهاد اکبر؛ پریسا مشایخی

19.

کارآیی تولیدکنندگان چغندرقند در استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 13-20
محمدرضا ‏ارسلان بُد

20.

کاربرد نانو ذرات نقره در کنترل آلودگی میکربی و بازیابی گیاهچه‌های دابلد هاپلویید چغندر قند در شرایط این ویترو

دوره 42، شماره 3، آذر 1390، صفحه 445-452
فرانک روزبه؛ داریوش داودی؛ اسلام مجیدی

21.

مطالعه ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی مقاومت به بولتینگ و سرکوسپورا، صفات تکنولوژیک و عملکرد در لاین‌های چغندرقند با استفاده از تجزیه تلاقی دای‌آلل

دوره 42، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 295-303
محسن نیازیان؛ رضا امیری؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی

22.

مطالعه شکاف بهره‌وری در تولید نباتات صنعتی استان‌های مختلف ایران

2-41، شماره 1، خرداد 1389
محمد بخشوده؛ مریم شکوهی

23.

معرفی برخی از کنه‌های پیش استیگمای (Prostigmata) مزارع چغندرقند میاندوآب

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384
کریم حدادایرانی نژاد؛ حمیدرضا حاجی قنبر؛ پرویز طالبی چایچیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب