1.

ادبیات و نظریة نظام چندگانه: نقش اجتماعی نوشتار

دوره 28، شماره 2، آذر 1385
بهزاد برکت

2.

بررسی جایگاه و اعتبار ارتباطات مکتوب از منظر اسلام

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 279-299
ابوالحسن سلطانی

3.

تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 35-44
میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور

4.

خطاهای نوشتاری ‌‌فارسی‌آموزان قزاق: مطالعه‌ای برپایۀ انگارۀ کوردر

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 45-65
استم بکنوف؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور

5.

دموکراسی ادبی در آواز‌های مالدورور

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 325-350
حسن زختاره؛ اسماعیل فرنود

6.

ریاضیات در ارتباطات اقناعی

دوره 2، شماره 2، مهر 1386
فیلیپ یافه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب