1.

ارزیابی شیوه نامه های استناد در نشریات معتبر دانشگاه تهران

دوره 37، شماره 1، فروردین 1382
دکتر عباس حری؛ اعظم شاهبداغی

2.

استناد در آثار علمی چاله ها و چالش ها

دوره 34، شماره 2، دی 1383
عباس حری؛ اعظم شاهبداغی

3.

استنادگرها: تولید کتابشناسی برای نسل آینده

دوره 39، شماره 44، مهر 1386
جان کسلر؛ ناهید بنی اقبال(مترجم)؛ سید بلال علوی(مترجم)

4.

بررسی میزان خوداستنادی استادان تربیت بدنی در نشریه‌های «المپیک» و «حرکت» طی سال‌های 1382 تا 1388

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 207-219
مسلم شریفی؛ شادمهر میردار؛ ایمان قنبری؛ امیر تقی پور اسرمی

5.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 251-275
احمد حاجی ده آبادی

6.

تحلیل استنادی آرشیو مقالات پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

دوره 40، شماره 46، مهر 1387
فاطمه تصویری قمصری؛ محمدرضا جهان‏نما

7.

تحلیل استنادی مآخذ رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 1386 و 1387

دوره 3، شماره 9، تیر 1390
محمد خبیری؛ مینا بشارتی؛ نرگس آشوری؛ مریم رضوانفر

8.

تحلیل استنادی مدخل های اعلام تاریخی غیرشخص لغت ناهه دهخدا

دوره 37، شماره 1، فروردین 1382
شعله احتشامی

9.

تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 113-132
احمد حاجی ده آبادی

10.

رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 169-186
عباس کریمی؛ حمید رضا پرتو

11.

کاربرد استناد در نگارش های علمی

دوره 32، شماره 2، دی 1381
محمود حقیقی

12.

مفهوم استناد به مسئولیت بین‌المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل (2001)

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 201-222
محسن محبّی؛ وحید بذّارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب