1.

بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا)

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 405-422
امین سلیمان کلوانق؛ علی مظهر قراملکی؛ احمد مرتاضی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب