1.

بررسی انتقادی مؤلفه‌های اجتماعی_فرهنگی فیلم «فروشنده» بر اساس الگوی لاکلا و موف

دوره 14، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 22-52
عباسعلی آهنگر؛ امیرعلی خوشخونژاد؛ سهیلا خادمی

2.

پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی

دوره 16، شماره 1، تیر 1397، صفحه 1-16
علی بندرریگی‌زاده؛ جهانگیر جهانگیری

3.

خوانش واسازانة نمایشنامة هنر نوشتة یاسمینا رضا

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 27-44
فاضل اسدی امجد؛ بهناز امانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب