1.

بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی آبخوان مشهد با استفاده از GIS و روش‌های آماری چند ‌متغیره

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 645-657
محبوبه سربازی؛ سادات فیض نیا؛ محمد مهدوی

2.

تجزیه‌وتحلیل‌های آماری چندمتغیره صفات وابسته به عملکرد دانه در ارقام کلزای بهاره

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-103
محمد مرادی؛ مهدی سلطانیحویزه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب