1.

تصویر شاهنشاهان هخامنشی در نوشته های آیسخولوس و هرودت: مقایسه روایت ها

دوره 15، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 27-50
احسان اله سبط الشیخ؛ فرج الله احمدی؛ روزبه زرین کوب

2.

سکاها در زمان کورش دوم و داریوش یکم هخامنشی

دوره 7، 3,4، اسفند 1395، صفحه 49-60
اعظم علی پور

3.

سیمای ایرانیان دورۀ هخامنشی در نگاه یونان: نخستین تصویرسازیِ غرب از شرق

دوره 9، 1,2، آبان 1398، صفحه 1-16
بهرام روشن ضمیر

4.

معمای برآمدن داریوش بزرگ؛ مقایسة روایت‌های ایرانی و یونانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 77-96
بهرام روشن ضمیر؛ حسین بادامچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب