1.

ارزیابی تأثیر هویت شهر بر رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر کرمان)

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 17-31
لیلا وثوقی؛ محمدرضا یزدانی؛ عاطفه توانایی

2.

ارزیابی میزان وفاداری، دلبستگی و رضایت گردشکران به مقصدهای گردشگری شهری مطالعه موردی: مقصد گردشگری رشت

دوره 9، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-13
عالیه فریدی فشتمی؛ علی اکبر سالاری پور؛ مهدی حسام

3.

بررسی تأثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران مطالعه موردی: ایران مال تهران

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 59-71
عبدالمجید احمدی

4.

تبیین عوامل موثر بر دلبستگی و وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری مطالعه موردی: شهر رشت

دوره 25، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 71-83
عالیه فریدی فشتمی؛ علی اکبر سالاری پور؛ مهدی حسام

5.

فراتحلیل مطالعات ارزش درک شده و وفاداری گردشگران در ایران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 41-56
علی بچاچری؛ قاسم بخشنده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب