1.

بررسی تطبیقی مؤلفه‌های برتری کنوانسیون حقوق دریاها بر قوانین دولت ساحلی در اعمال صلاحیت کیفری در مناطق دریایی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 219-238
جواد صالحی

2.

چالش‌های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 463-482
محمد رضوی راد؛ ژانت الیزابت بلک؛ سید قاسم زمانی؛ مهران محمودی

3.

سازوکار‌های حل اختلافات مربوط به منطقۀ انحصاری-اقتصادی و چالش‌های آن

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 849-865
سید باقر میرعبّاسی؛ ابوطالب امیرشعبانی

4.

لوله‌گذاری زیردریایی در تقابل با اعمال حقوق حاکمۀ دولت ساحلی در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 153-171
جواد صالحی

5.

محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویۀ قضایی بین‌المللی

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1607-1622
جواد صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب