1.

ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاههای تربیت مدرس‘تهران‘وعلوم پزشکی ایران(سالهای1365-1373)

دوره 5، شماره 2، آذر 1379
طاهره علومی

2.

بررسی مجموعهء چکیدهء پایان نامه های کارشناسی ارشد رشتهء ادبیات انگلیسی موجود در گروه انگلیسی دانشگاه تهران از اکتبر 1988 تا دسامبر 2000

دوره 7، شماره 13، آذر 1381
جاوید قیطانچى

3.

تحلیل استنادی پایان ناهه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن دانشکده فنی، دانشگاه تهران از سال 1370 – 1379

دوره 37، شماره 1، فروردین 1382
نوشین فروزانی

4.

روند به کارگیری روش های پژوهش در پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران (1384- 1378)

دوره 33، شماره 1، تیر 1382
عباس حری؛ افسانه محسن زاده

5.

سیمای پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران بین سالهای تحصیلی 1364-1376

دوره 6، شماره 1، تیر 1380
ناهید صادقی

6.

مطالعه میزان همبستگی موضوعی پایان نامه ها و مقالات فارسی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی ایران

دوره 32، شماره 1، تیر 1381
دکتر عباس حری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب