1.

بررسی نگاشت نهادی نظام تنظیم‌گری زیست‌فناوری در ایران؛ مطالعه موردی: غذا و داروی مبتنی بر زیست‌فناوری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 35-56
مصطفی زمانیان؛ مصطفی قانعی؛ مژده ناطقی

2.

تحلیل عوامل موثر بر مصرف محصولات تراریخته و جامعیت مواد غذایی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 405-421
فاطمه بادغن؛ راضیه نامدار

3.

تحلیل و ارزیابی قابلیت اعمال مدل توسعۀ نوآوری رویکرد حقوقی متن باز در حوزۀ زیست‌فناوری بر مبنای نظریۀ نوآوری مصرف‌کننده با نگرش جهان‌شمول

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 485-526
سیدحسن شبیری زنجانی؛ جعفر نظام‌الملکی

4.

زیست‌فناوری با رنگ آبی

دوره 3، شماره 1، مهر 1401، صفحه 42-48
محمد آزادمنجیری؛ محمدرضا شیروانی؛ سپهر صامعی؛ عرفان هراتی

5.

نقش زیست‌فناوری در توسعۀ حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 23-43
آرامش شهبازی؛ پویا برلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب