1.

آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه نظریه زمینه ای

دوره 53، شماره 3، آذر 1398، صفحه 108-126
زهرا رضازده؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ فهیمه باب الحوائجی

2.

خشونت علیه زنان: حاکمیت ایدئولوژی مردسالار و هژمونی سلطه مذکر (مطالعه موردی: زنان شهر بوشهر)

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 545-572
سیروس احمدی؛ خیری حمیدپور؛ حمید صداقت؛ فاطمه کرمی

3.

کاوش فرایند اجرای ارزیابی تاثیر اجتماعی با رویکرد مبتنی بر نظریه زمینه‌ای

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 143-163
سمیه صلاحی؛ وحید قاسمی؛ رضا همتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب