1.

اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی-اجتماعی بر ساختار انگیزشی دانش‌آموزان با گرایش به رفتارهای پرخطر

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 161-179
زهرا لواسانی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ سوزان امامی پور

2.

ارزیابی مدل رفتارهای پرخطر براساس سیستم‌های مغزی-رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با میانجی‌گری توانایی کنترل فکر در دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطه

دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 1-17
مهرنوش عابدین زاده؛ سیدعباس حقایق؛ زهره رییسی

3.

بررسی جامعه‌شناختی سهم مولفه‌های سرمایه‌اجتماعی در تبیین رفتارهای مخاطره‌آمیز (مورد مطالعه: جوانان 34-15 شهر تبریز)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 75-101
محسن نیازی؛ محمد عباس زاده؛ موسی سعادتی

4.

رابطه بین دین‌داری و رفتار پرخطر در زندگی مجردی؛ مطالعه پیمایشی زنان شهر یزد 1397

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 27-42
احمد کلاته ساداتی؛ حمید حجازی؛ الهام مرادی نژاد

5.

مقایسۀ تأثیر مشاورۀ گروهی به روش تحلیل رفتار متقابل و روش راه حل‌محور بر ابرازگری هیجانی (پیش‌بین رفتارهای پرخطر) در دانشجویان

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 167-183
الهام درستیان؛ شکوه نوابی‌نژاد؛ ولی الله فرزاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب