1.

ارزیابی مقایسه ایی سمیت نانوذرات نقره شیمیایی و بیوسنتز شده توسط دو گونه ماکروجلبک دریایی در شاخص زیستی آرتمیا

دوره 74، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-82
سکینه مشجور؛ مجتبی علیشاهی؛ زهرا طولابی دزفولی

2.

بررسی اثرات غلظت های تحت کشنده کلرپیریفوس بر فعالیت آنزیم‌های سرمی و برخی شاخص‌های استرس اکسیداتیو ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 69، شماره 3، مهر 1395، صفحه 229-307
فرشته اسفندیار؛ فرید فیروزبخش؛ حسین رحمانی؛ خسرو جانی خلیلی

3.

بررسی سمیت منابع تولید کننده ذرات معلق ریز بر اساس ترکیبات شیمیایی آن‌ها در شهر تهران، ایران

دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-16
مریم زارع شحنه؛ محمد ارحامی

4.

بررسی سمیت نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره الکلی جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم در ماهی کپور معمولی

دوره 71، شماره 2، تیر 1395، صفحه 219-227
سراج بیتا؛ مهرزاد مصباح؛ علی شهریاری؛ مسعود قربانپور نجف آبادی

5.

تأثیر عصاره‌ گلبرگ زعفران در تلفات و تغییرات آنزیمی لاروهای شب‌پره هندی Plodia interpunctella (Hübner)

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 197-208
رضا صادقی؛ مصطفی میرزایی؛ عسگر عباداللهی؛ ارسلان جمشیدنیا؛ مجید قربانی جاوید

6.

تاثیرسطوح مختلف بور و روی و دو منبع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
سید ماشاءاله حسینی؛ منوچهر مفتون؛ نجفعلی کریمیان؛ عبدالمجید رونقی؛ یحیی امام

7.

تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 27-41
ایمان جوادزرین؛ بابک متشرع زاده

8.

تعیین غلظت میانه کشنده (LC50) آلومینیم، مس و روی در لارو ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 74، شماره 2، تیر 1400، صفحه 271-280
عیسی ابراهیمی؛ سارا کریمی؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ پدرام ملک پوری

9.

تعیین میزان آناتوکسین-a در جلبکهای سبز ـ آبی اکوسیستم های آبی استان گیلان

دوره 68، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 117-128
مریم فلاحی کپورچالی

10.

سمیت ویتامین‌ها و مواد معدنی کمیاب در طیور

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 20-28
شهگل رهبری

11.

مطالعه تغییرات آنتی‌اکسیدانی و آنزیمی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) طی مواجهه با نیترات نقره

دوره 77، شماره 3، مهر 1401، صفحه 167-175
عبدالرزاق سیاهویی؛ سراج بیتا؛ جواد قاسم زاده

12.

مطالعه میزان سمیت نانونقره بر روی سلول‌های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی )2(HF، و استئوبلاست ‌ )292(G

دوره 66، شماره 4، دی 1390، صفحه 305-308
دلاور شهباز زاده؛ حامد اهری؛ مهدی سلطانی؛ حمید راشدی؛ محمدرضا شکرگزار؛ سمیه مودب؛ مژگان حیدر‌پور؛ جعفر رحمان نیاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب