کلیدواژه‌ها = خواب بذر
تعداد مقالات: 14

1

اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آلفا آمیلاز و بتا- 1و3- گلوکاناز در بذر توده‌های مرزنگوش (Origanum vulgare)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 611-619
هادی دهقانپور؛ رضا توکل افشاری؛ فرزاد شریف زاده

2

اثر چینه سرمایی بر صفات جوانه زنی بذر سه اکوتیپ فندق جنگلی (Corylus avellana L.)

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12
یونس رستمی کیا؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احمد اصغرزاده؛ احمد رحمانی

3

اثر دما، موقعیت و پوشش بذر بر جوانه‌زنی جمعیت‌های یولاف‌وحشیAvena ludoviciana

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1187-1200
سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی

4

اثر مصرف جیبرلین و اسید ابسیزیک بر روند سنتز پروتئین‌ها در محور جنین بذر خواب و پس‌رس گندم نان (Triticum aestivum L. RL437)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 779-787
محبوبه حاجی عباسی؛ رضا توکل افشاری؛ هوشنگ علیزاده

5

ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات بذر باآن در گندم نان (Triticum aestivum)

دوره 36، شماره 3، بهار 1384
جواد اعتضادی جمع؛ رضا توکل‌افشاری؛ بهمن یزدی‌صمدی؛ عبدالهادی حسین‌زاده

6

بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شاخص‌های جوانه زنی و رشد گونه ارغوان

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 859-872
محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ فاطمه سالاریان؛ سمانه نظری

7

بررسی مقاومت به جوانه‌زنی بذر قبل از برداشت در ارقام برنج Oryza sativa L.

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 185-201
فاطمه منصورپور؛ سید محمدرضا احتشامی؛ المیرا محمدوند؛ حمید درستی

8

تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی بر شکستن خواب بذر گونه های بادام و هلو (Prunus spp)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 623-635
موسی رسولی؛ رضا توکلی بنیزی؛ علی ایمانی

9

تاثیر تیمارهای اسید سولفوریک، از بین بردن برگک‌های بذر،

دوره 61، شماره 2، بهار 1388
کاظم نصرتی؛ حسین آذرنیوند؛ احسان بیژن‌زاده

10

تعیین نوع خواب بذر گیاه باریجۀ تودۀ دماوند (Ferula gummosa BIOSS) و نیازهای بذر برای شکست خواب

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 255-263
محمدرضا رستمی؛ رضا توکل افشاری

11

غلبه بر خواب بذر و بهبود صفات جوانه زنی در بذور Acer monspessulanum sub turcomanicum

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 485-494
وحیده پیام نور؛ غفار صلواتی؛ علیرضا علی عرب؛ وحیده محمدی چیانه

12

مطالعه خواب بذر، دوره پس رسیدگی و مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت در ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgar L.)

دوره 40، شماره 1، پاییز 1388
فاطمه دستاران ممقانی؛ رضا توکل افشاری

13

مطالعه خواب بذر، طول دوره پس از رسیدگی و الگوهای سنتز پروتئین در جنین بذور خواب و بدون خواب در گندم نان (Triticum aestivum)

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384
جواد اعتضادی جمع؛ رضا توکل افشاری؛ بهمن یزدی صمدی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری

14

مطالعه خواب بذر و عوامل موثر بر شکست خواب در دوره پس رسی گیاه جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 40، شماره 3، زمستان 1388
فاطمه دستاران ممقانی؛ رضا توکل افشاری؛ فرزاد شریف زادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.