1.

اثرات تنش حرارتی بر عملکرد گاوهای شیری

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 44-49
امین رحیمی؛ امیر مصیب زاده؛ فرهنگ فاتحی

2.

اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی سلامتی و فراسنجه‌های خونی ـ ایمنی گوساله‌های شیرخوار

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383
علی نیکخواه؛ علی‌اصغر صادقی؛ محمد مرادی شهربابک

3.

ارتباط انگیزة کسب سلامتی و نشاط و لذت با میزان پایبندی بانوان شرکت کننده در ورزشهای همگانی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 135-151
ملیحه موسوی؛ محمد خبیری؛ حسن غرایاق زندی

4.

استفاده از شیرین بیان در تغذیه طیور

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 40-48
مطلب ابراهیمی؛ ویدا رضایی

5.

الگوی مصرف ظروف پلاستیکی یک‌بار مصرف؛ نمونه‌ی موردی شهر تهران

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 99-121
زهره انواری

6.

بررسی مقومات نظریۀ پزشکی بقراط: سلامتی، بیماری و درمان

دوره 19، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 245-274
فرزانه عامری؛ غلامحسین مقدم حیدری؛ علیرضا منجمی

7.

بررسی هزینه‎های خارجی تولید برق در ایران (مطالعه موردی: نیروگاه برق شهید رجایی با تاکید بر آلاینده‎های SO2 و NO2)

دوره 43، شماره 1، شهریور 1387
مهدی صادقی؛ معصومه ترکی

8.

به‌کارگیری منابع کربنی مختلف در سیستم بیوفلاک بر کیفیت آب، شاخص‌های رشد و ترشح نیتروژن متابولیکی در ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 75، شماره 4، آذر 1401، صفحه 549-564
حجت جعفریان؛ ملیحه براتی قلعه شیری؛ ضیاء کردجزی؛ حسین آدینه؛ محمد فرهنگی

9.

تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 417-433
محمد حسن اماموردی؛ محمدحسن صادقی مقدم

10.

تدابیر اقلیمی محیط‌های مسکونی در طب دورۀ اسلامی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-37
جعفر طاهری

11.

حرکت با ضرب‌آهنگ موسیقی: روشی برای کنترل شدت و افزایش مشارکت در فعالیت‌بدنی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 49-56
یحیی آصفی

12.

سلامتی در معاملات دولتی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 85-120
رضا طجرلو؛ بهزاد قربانی درآباد

13.

سلامتی و بیماری از منظر پدیدارشناسی

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 63-83
سمیه رفیقی؛ محمد اصغری

14.

نقش پارک‌ها در ارتقای شاخص‌های اجتماعی - سلامتی شهروندان با تاکید بر عوامل دافعه محیط‌های سکونتی و جاذبه فضاهای سبز؛ مطالعه موردی پارک‌های منطقه‌ای تبریز

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-26
علی آذرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب