1.

تأثیر نظریۀ حقوقی هارت در تحلیل فلسفی حقوق بین‌الملل

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 585-599
حسن خسروی؛ نوید زمانه‌قدیم

2.

تفاوت آرای قضات در سرقت‌ خشن: نقش زمینه‌های اجتماعی متهمان (مطالعه‌ی میدانی دادسرا و دادگاه شهر تهران)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 79-102
سید مهدی اعتمادی فرد؛ فاطمه جعفری نجفی

3.

عناصر تحلیلی و آثار اجرایی حقوق کیفری

دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 269-247
علی پورحسن سنگری

4.

قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1203-1221
نبی اله مجد؛ حسن سواری؛ نریمان فاخری

5.

نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین‌المللی قانون

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 431-448
محمود حاجی‌زاده؛ هیبت اله نژندی منش؛ محمدحسین زارعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب