1.

ارزیابی مقایسه ای برخی توابع ریاضی در توصیف منحنی شیردهی گاوهای شیری ایران

دوره 20، شماره 3، آبان 1397، صفحه 351-363
مریم آرین فر؛ محمد رکوعی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق

2.

برازش مدل‌های غیرخطی برای توصیف امتیاز سلول‌های بدنی شیر دوره‌های مختلف شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

دوره 41، شماره 2، شهریور 1389
عباس پاکدل؛ مرضیه حیدری تبار؛ اردشیر نجاتی جوارمی

3.

تحلیل تحول ژئومورفولوژیکی نیمرخ طولی دره هادرنواحی کوهستانی مطالعه موردی: یازده دره اصلی توده کوهستانی سهن

دوره 38، شماره 57، اردیبهشت 1386
مریم بیاتی خطیبی؛ معصومه رجبی

4.

توابع ریاضی توصیف کننده ی منحنی تولید تخم مرغ یک لاین مادری تجاری گوشتی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 505-512
عباس صفری علیقیارلو؛ رسول واعظ ترشیزی؛ عباس پاکدل

5.

مقایسه عملکرد برخی از توابع غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفند نژاد زندی

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 609-619
خبات خیرآبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.